2020 r. Warszawa dołącza do akcji iluminacji World Heart Federation

 

Co roku,  z okazji  Światowego Dnia Serca  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje festyny ​​rodzinne, podczas których uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych badań oraz zasięgnąć porady lekarzy i dietetyków.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zmieniło formułę obchodów, koncentrując się na działaniach medialnych, zarówno  w mediach ogólnopolskich jak  i regionalnych poprzez: publikowanie artykułów edukacyjnych, udzielanie przez ekspertów PTK wywiadów w studiach telewizyjnych: TVP i TVN oraz w redakcjach radiowych, a także działaniach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyłączyło  się do akcji WHF stworzenia iluminacji na wyróżniających budynkach w krajach członkowskich i oświetliło w dniu 29 września br. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie dzięki wsparciu Głównego Sponsora tegorocznych obchodów Grupy Polpharma. Ściany budynku zostały podświetlone na czerwono, a na jednej ze ścian pokazana została animacja pulsującego serca.

Fot. Dariusz Jacek

***

Światowy Dzień Serca to coroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia, zainicjonowane przez World Heart Federation, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Zamiarem organizatorów było, by Światowy Dzień Serca stał się szczególną okazją do upowszechniania wśród społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia, różnych instytucji i władz podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki. Obchody Światowego Dnia Serca odbywają się z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF.

Co roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia Serca #WorldHeartDay, który przypada na dzień 29 września, przypominając Polakom jak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia, organizując rodzinne festyny, na których można skorzystać z bezpłatnych badań i zasięgnąć porad lekarzy i dietetyków.

Ten rok – rok pandemii koronawirusa – zmienił formułę obchodów Święta Serca i przeniósł je do sfery medialnej i wirtualnej, ale nadal jesteśmy razem, łącząc się z innymi krajami w akcji iluminacji świetlnej znaczących obiektów w kraju. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyszło z inicjatywą wyświetlenia na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie od ul. Marszałkowskiej animacji serca.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W Polsce w 2019 r. wystąpiło ok. 103 tys. ostrych zespołów wieńcowych, w tym prawie 80 tys. zawałów. Głównymi przyczynami chorób serca i układu krążenia są m.in. niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów, ale także uwarunkowania genetyczne i zaburzenia gospodarki lipidowej. Choroby te potrafią rozwijać się przez długie lata bez widocznych objawów, dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych badań profilaktycznych. Regularne badania gwarantują nam wczesne wykrycie nieprawidłowości, co daje szanse na wyzdrowienie – im szybciej rozpoczniemy leczenie, tym będzie ono skuteczniejsze.

W tym szczególnym czasie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przypomina również o akcji „Chroń życie, NIE #zostańwdomu z zawałem”. – W imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego apelujemy do polskich pacjentów, aby nie bagatelizowali niepokojących objawów pracy serca i niezwłocznie zgłaszali się do szpitali, a jeśli to konieczne – wzywali pogotowie – podkreśla prof. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w zapowiedzianym przez siebie „recovery plan” uwzględnił również znaczenie kardiologii w polskim systemie ochrony zdrowia. Do tych zapowiedzi szefa resortu zdrowia odniósł się Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Adam Witkowski. – Cieszy nas, że jednym z filarów strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce będzie kardiologia – powiedział. – Zgodnie z hasłem ministra Niedzielskiego „wszystkie ręce na pokład”, jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, jesteśmy gotowi do pomocy – zadeklarował prof. Witkowski. – Ucieszyła nas ostatnia deklaracja Prezesa NFZ Filipa Nowaka o zwiększeniu o połowę budżetu m. in. na zabiegi kardiologiczne dla polskich pacjentów – powiedział prof. Przemysław Mitkowski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Zwrócenie uwagi przez ministra zdrowia w kierunku pacjentów kardiologicznych cieszy tym bardziej, że rośnie liczba osób które pilnie oczekują na zabiegi. Mowa jest nie tylko pacjentach, którzy z powodu epidemii przełożyli operacje, ale również tych nowo zdiagnozowanych – dodał.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Serca Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przenosi się do wirtualnego świata. Planowane są m.in. artykuły edukacyjne publikowane w mediach ogólnopolskich i regionalnych, wywiady z ekspertami, quiz nt. serca oraz aktywności w mediach społecznościowych.

***

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dziękuje „Partnerom Polskiej Kardiologii”:

Głównemu Sponsorowi ŚDS Grupie Polpharma oraz Servier Polska, Boehringer Ingelheim i Adamed a także „Przyjacielowi Polskiej Kardiologii” firmie KRKA Polska za wsparcie organizacji Światowego Dnia Serca 2020.

 

 

.