Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z częstoskurczem nadkomorowym

Rok publikacji wytycznych: 2019
Data publikacji na portalu: 2019-12-11
Problem: częstoskurcz nadkomorowy

 

 

Pobierz Plik PDF

Materiały uzupełniające

Suplement