Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe

Rok publikacji wytycznych: 2019
Data publikacji na portalu: 2020-03-11
Problem: dyslipidemie, zaburzenia lipidowe
Pobierz Plik PDF

Poprzednie wersje

Data publikacji Wytyczne
2011 Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach