Wytyczne ESC 2021 dotyczące prewencji chorób układu secowo-naczyniowego w praktyce klinicznej

Rok publikacji wytycznych: 2021
Data publikacji na portalu: 2022-03-01
Problem: prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
Pobierz Plik PDF

Materiały dodatkowe

Suplement