Wytyczne ESC 2021 dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej serca

Rok publikacji wytycznych: 2021
Data publikacji na portalu: 2022-04-19
Problem: stymulacja serca, resynchronizacja serca
Pobierz Plik PDF