Praktyczny przewodnik EHRA 2021 dotyczący stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków

Rok publikacji wytycznych: 2021
Data publikacji na portalu: 2022-04-19
Problem: migotanie przedsionków, leczenie przeciwkrzepliwe
Pobierz Plik PDF