Wytyczne ESC 2022 dotyczące postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca oraz zapobiegania nagłej śmierci sercowej

Rok publikacji wytycznych: 2022
Data publikacji na portalu: 2023-06-13
Problem: nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu
Pobierz Plik PDF