Komunikat w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2014

2014-01-02
Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 13.04.2013 roku, od 2014 roku zmianie ulega wysokość składki członkowskiej.

Niezależnie od posiadanej specjalizacji i wykonywanego zawodu (lekarz/pielęgniarka/technik/inny) wszyscy członkowie PTK zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 150pln. Zwolnieni z opłacania składek członkowskich są: Członkowie Honorowi, emeryci i studenci.

Od stycznia 2014 składkę członkowską opłacać można tylko na dwa sposoby:
  1. elektronicznie bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie.
  2. przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A dedykowany do wpłat składek członkowskich:
    POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
    numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
    (tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)



Zachęcamy Państwa do zalogowania się na swój profil członkowski w systemie PTKCzłonkowie uzupełnienie/poprawienie swoich danych oraz sprawdzenie czy mają Państwo uregulowane składki bieżące.
Naliczenie składki za 2014 nastąpi w systemie z dniem 1 stycznia 2014.


W imieniu ZG PTK
prof. Zbigniew Kalarus, Prezes PTK