Zapraszamy do wspólnego redagowania biuletynu PTK

2014-01-10
Szanowni Państwo,

Od tego roku biuletyn PTK będzie ukazywał się dwa razy w miesiącu. Serdecznie zachęcamy przewodniczących i sekretarzy Asocjacji i Sekcji PTK oraz przewodniczących komitetu organizacyjnego i/lub naukowego konferencji Asocjacji PTK, Sekcji PTK, kongresu PTK i Wiosennej Konferencji PTK do wspólnego redagowania treści biuletynu. Można w nim zamieścić ważne wydarzenia z życia Asocjacji lub Sekcji oraz zapowiedzi konferencji i kongresu. Szczegółowa instrukcja w jaki sposób zgłosić informację do biuletynu PTK znajduje się w specjalnie opracowanych do tego celu wytycznych dostępnych poniżej.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wytyczne w sprawie przygotowania treści do biuletynu PTK

kontakt: biuletyn@ptkardio.pl


 1. Prawo do przesyłania treści do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mają przewodniczący i sekretarze Asocjacji i Sekcji PTK oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego i/lub naukowego konferencji Asocjacji PTK, Sekcji PTK, kongresu PTK i Wiosennej Konferencji PTK.
 2. Od 01.01.2014 r. biuletyn PTK ukazuje się 2 razy w miesiącu – 15 i 30 dnia każdego miesiąca.
 3. Podstawowe elementy biuletynu PTK (rycina w załączniku):
  • Edytorial,
  • Okno promowanych tekstów,
  • Moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.,
  • Moduł, w którym prezentowane są aktualności zarządu PTK, doniesienia naukowe, informacje dotyczące e-learningu.
 4. W module 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK możliwe jest zamieszczenie informacji, tj. aktualności z działalności Sekcji czy zapowiedź organizowanego wydarzenia.
 5. Każdy, kto chciałby zamieścić w module 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK ważne informacje powinien przesłać zgłoszenie na adres biuletyn@ptkardio.pl, wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie do biuletynu”.
 6. Zgłoszenia do modułu 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK należy nadsyłać najpóźniej do 5 i do 20 dnia każdego miesiąca.
 7. Każde zgłoszenie do modułu 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK powinno zawierać:
  • tekst informacji o długości max. 1000 znaków ze spacjami (nazwa konferencji, data i miejsce są standardowo umieszczane w nagłówkach – nie ma potrzeby powtarzać ich w treści informacji o wydarzeniu),
  • osobny plik z grafiką (logo) w formacie JPG o wymiarach:
   szerokość 117 pikseli x wysokość 144 pikseli
  • numer biuletynu, w którym zgłoszenie ma być publikowane,
  • hiperłącza (np. odnośnik do strony internetowej wydarzenia lub strony internetowej Sekcji).
 8. Zgłoszenia do modułu 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK niezgodne z założeniami wymienionymi w punkcie 7. nie będą publikowane.
 9. Redakcja nie gwarantuje, że zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w pkt. 6 zostaną opublikowane w bieżącym numerze biuletynu.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści nadesłanych zgłoszeń.