Komunikat o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTK

2014-03-11


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie w Wiśle w dniu 11 kwietnia 2014 r. w miejscu obrad 77 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/ VI Konferencji „Kardiologii Polskiej”

Hotel Gołębiewski w Wiśle


I termin godz. 11:20

II termin godz. 15:30


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
  3. Przyjęcie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK we Wrocławiu w dniu 26 września 2013
  4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2014
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK