XVIII Międzynarodowy Kongres PTK – konkurs oryginalnych prac studenckich

2014-04-30

Szanowni Państwo,


zapraszamy studentów do wzięcia udziału w konkursie oryginalnych prac studenckich, który odbędzie podczas tegorocznego XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu. Prace należy zgłaszać poprzez system abstraktowy. Po zalogowaniu się w systemie prosimy o wybór wydarzenia: „XVIII Międzynarodowy Kongres PTK – 2014 – konkurs oryginalnych prac studenckich” – i zgłoszenie pracy. W razie problemów można skorzystać z opcji POMOC znajdującej się w górnym menu, po lewej stronie pokażą się zagadnienia do wyboru.

Termin zgłaszania prac studenckich upływa 31 maja 2014 roku.

Uwaga:
- w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Administratorem Systemu PTKCzłonkowie: Anna Zan, +48 605 090409, e-mail: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl, (pn-pt 8:00-16:00).
- w przypadku pytań związanych ze zgłaszaniem prac konkursowych prosimy o kontakt z Administratorem Systemu Abstraktowego PTK: Piotr Chojan, +48 66 202 11 84, e-mail: piotr.chojan@casusbtl.pl, (pn-pt 9:00-17:00)


 


Regulamin konkursu znajduje się poniżej:


 


Studencka Sesja Abstraktowa


REGULAMIN KONKURSU ORYGINALNYCH PRAC STUDENCKICH KONGRESU PTK 2014


 1. Patronat nad Konkursem Oryginalnych Prac Studenckich obejmuje Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Organizatorem sesji konkursowej jest Przewodniczący KNK PTK.
 3. Pierwszym autorem zgłaszanej pracy jest student studiów II stopnia (nie uczestnik studiów doktoranckich), który deklaruje dominujący wkład w przygotowanie pracy.
 4. Autorami pracy są w większości (ponad 50%) studenci studiów II stopnia (jako współautorów dopuszcza się maksymalnie 2 osoby nie będące studentami).
 5. Autor zgłaszający powinien podać afiliację studentów do odpowiedniej uczelni wyższej oraz Studenckiego Kola Naukowego.
 6. Oprócz autorów pracy, definiuje się także osobę pełniącą nadzór nad przygotowaniem pracy (opiekuna pracy, który może, ale nie musi być tożsamy z opiekunem Studenckiego Kola Naukowego).
 7. Prace są zgłaszane przez system abstraktów Kongresu PTK w wersji anglojęzycznej, następnie są oceniane przez recenzentów i ostatecznie spośród najlepszych KNK PTK wybiera 5 prac do prezentacji ustnych podczas sesji konkursowej.
 8. Prezentacja pracy i dyskusja nad nią odbywa się w języku angielskim lub języku polskim.
 9. Zawiadomienie o kwalifikacji pracy zostanie przesłane e-mailem do autora zgłaszającego.
 10. Komisja jurorów konkursu zostanie wyznaczona przez Patrona konkursu oraz Organizatorów konkursu w liczbie nie mniejszej niż 3 pracowników naukowych ze stopnie naukowym co najmniej doktora nauk medycznych.
 11. Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 31 maja 2014 r.