14 lipca br. mija termin składania „Oświadczenia w sprawie wymagań do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego”

2014-07-03

Szanowni Państwo,


na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opublikowano informację adresowaną do Kierowników jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego/staży kierunkowych w nowym, modułowym systemie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.


Zgodnie z jej treścią i w oparciu o ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) każda jednostka ubiegająca się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w systemie modułowym jest zobowiązana do samodzielnego, skrupulatnego zweryfikowania spełniania warunków uprawniających do prowadzenia ww. szkolenia lub stażu. Po przeprowadzeniu takiej weryfikacji spełniania lub niespełniania warunków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w modułowym systemie specjalizacji, konieczne jest wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia w sprawie wymagań do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego”.


Ww. oświadczenie należy przesłać na adres: Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP, ul. Kleczewska 61, 01-826 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.


Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie http://www.cmkp.edu.pl/akredytacja 


Pełna treść informacji znajduje się na stronie http://www.cmkp.edu.pl/


Z poważaniem,

Prof. Zbigniew Kalarus