List Prezesa PTK do członków Towarzystwa

2014-07-16
Szanowni Państwo,

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przedstawił Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu projekt nowej inicjatywy, Kodeksu Przejrzystości.

Inicjatywa ta dotyczy samoregulacji innowacyjnej branży farmaceutycznej i jest odpowiedzią na próbę zwiększenia transparentności we współpracy firm ze środowiskiem medycznym, wokół której narosło wiele mitów szkodzących wizerunkom obu stron.

Kodeks Przejrzystości zawiera zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat naszych wzajemnych relacji, a dokładnie na temat ich wymiaru finansowego. Na jego mocy, za zgodą przedstawicieli zawodów medycznych, w drugiej połowie 2016 r. zostaną opublikowane szczegółowe informacje na temat świadczeń, jakie w 2015 r. zostały zrealizowane przez przedstawicieli zawodów medycznych oraz instytucje ochrony zdrowia na rzecz firm zrzeszonych w INFARMIE. Łącznie z danymi osobowymi osoby, która te świadczenie wykonała.

Intencją twórców Kodeksu jest podniesienie standardów etycznych i zwiększenie zaufania do współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Sam Kodeks Przejrzystości jest inicjatywą ogólnoeuropejską – zaczyna obowiązywać równocześnie w 33 państwach.

Na spotkaniu z Zarządem Głównym PTK władze INFARMY poinformowały, że chcą zainicjować dialog ze środowiskiem medycznym, aby w pełni przedstawić ideę Kodeksu. Dlatego w załączeniu do tego listu znajdą Państwo pełną treść tego dokumentu oraz skróconą informację na temat jego głównych założeń. Dla INFARMY Państwa opinia na temat tej inicjatywy jest niezwykle cenna.

Współpraca ekspertów z firmami farmaceutycznymi jest niezbędna dla rozwoju medycyny, jednak musi być ona oparta na najwyższych standardach etycznych i prowadzona zgodnie z literą prawa. Jestem przekonany, że w tej sprawie zgadzamy się wszyscy.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Kalarus
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego