Komunikat w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w dniu 19.09.2014 w Poznaniu

2014-08-13
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTK, które odbędzie
w Poznaniu w dniu 19 września 2014, w miejscu obrad XVIII Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - MTP, ul. Głogowska 14, Pawilon 15, sala 8


I termin godz. 18:00
II termin godz. 18:15Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
 2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Wiśle w dniu 11 kwietnia 2014
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2013:
  • Prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK
  • Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK
  • Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku.
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK