XVIII Kongres PTK – nagrody, wyróżnienia i granty przyznano

2014-09-22
Podczas ceremonii otwarcia XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK tradycyjnie już przyznano nagrody, wyróżnienia i granty.

Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego otrzymał prof. Franciszek Walczak. Laudację wygłosił doc. Łukasz Szumowski.


Ponadto wręczono inne nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego została przyznana Mariuszowi Krukowi za badania dotyczące określenia roli tomografii komputerowej w ocenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Nagroda Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK im. prof. Stefana Rywika została przyznana Grzegorzowi Opolskiemu za wybitny wkład w poprawę stanu zdrowia Polaków

Nagrodę Naukową roku 2013 przyznano zespołowi autorów: Mateusz Śpiewak, Łukasz Małek, Jolanta Miśko, Joanna Petryka, Mariusz Kłopotowski, Witold Rużyłło za osiągnięcia w dziedzinie kardiologicznego rezonansu magnetycznego udokumentowane znaczącymi publikacjami

Nagrodę za Publikację Naukową w roku 2013 przyznano zespołom autorów:
  • Ewa A. Jankowska, Jolanta Małyszko, Hossein Ardehali, Ewa Koc-Żórawska, Waldemar Banasiak, Stephan von Haehling, Iain C. Macdougall, Gunther Weiss, John J. McMurray, Stefan D. Anker, Mihai Gheorghiade, Piotr Ponikowski za opublikowaną w piśmie „European Heart Journal” pracę: „Iron status in patients with chronic heart failure”
  • Krzysztof Bartuś, Frederick T. Han, Jacek Bednarek, Jacek Myć, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Jacek Lelakowski, Stanisław Bartuś, Steven J. Yakubov, Randall J. Lee za opublikowaną w piśmie „Journal of the American College of Cardiology” pracę: “Percutaneous Left Atrial Appendage Suture Ligation Using the LARIAT Device in Patients With Atrial Fibrillation: Initial Clinical Experience”
  • Wojciech Kosmala, David J. Holland, Aleksandra Rojek, Leah Wright, Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick za opublikowaną w piśmie „Journal of the American College of Cardiology” pracę: “Effect of If-channel inhibition on hemodynamic status and exercise tolerance in heart failure with preserved ejection fraction: a randomized trial”
  • Jarosław D. Kasprzak, Antonella Moreo, Nicola Gaibazzi, Luciano Agati, Klaus Tiemann, Bharati Shivalkar, Stephan von Bardeleben, Leonarda Galiuto, Hervé Lardoux, Giuseppe Trocino, Ignasi Carrió, Dominique Le Guludec, Gianmario Sambuceti, Harald Becher, Paolo Colonna, Folkert ten Cate, Ezio Bramucci, Ariel Cohen, Gianpaolo Bezante, Costantina Aggeli za opublikowaną w piśmie „Journal of the American College of Cardiology” pracę: “Comparison of sulfur hexafluoride microbubble (SonoVue)-enhanced myocardial contrast echocardiography with gated single-photon emission computed tomography for detection of significant coronary artery disease: a large European multicenter study”

Nagrodę za najlepszą pracę z zakresu badań klinicznych wygłoszoną na Kongresie PTK w roku 2014 przyznano zespołowi: P. Buszman, P. Buszman, I. Banasiewicz-Szkróbka, A. Żurakowski, B. Orlik, W. Wojakowski, A. Janas, R. Kiesz, A. Bochenek (Katowice) za pracę: „Porównanie odległych wyników przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej. Dziesięcioletnia obserwacja badania LEMANS”

Nagrodę za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych wygłoszoną na Kongresie PTK w roku 2014 przyznano zespołowi: M. Chałubiński, E. Łuczak, K. Wojdan, P. Gorzelak, A. Gajewski, K. Rudnicka, M. Borowiec, M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Broncel (Łódź) za pracę: „Wpływ interleukiny-33 na integralność i funkcje immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego”

Nagrodę za najlepszą pracę studencką wygłoszoną na Kongresie PTK w roku 2014 przyznano zespołowi: M. Czajkowski, A. Makowska, A. Rydlewska (Wrocław) za pracę: „Odpowiedź wentylacyjna z chemoreceptorów zależy od stopnia niezgodności między deklarowanym poziomem stresu a stresem mierzonym obiektywnie u zdrowych studentów medycyny”

Nagrodę za najlepszy plakat na Kongresie PTK w roku 2014 przyznano zespołowi: S. Darocha, J. Pedowska-Włoszek (Otwock), M. Wieteska, M. Kurzyna (Otwock), R. Pietura (Lublin), A. Torbicki (Otwock) za pracę „Skuteczność i bezpieczeństwo przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic płucnych u chorych z nieoperacyjnym przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym – doniesienie wstępne”

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało w roku 2014 Adamowi Witkowskiemu grant naukowy ufundowany przez firmę Servier Polska na realizację projektu: „Denerwacja tętnicy płucnej u pacjentów zdyskwalifikowanych od przeszczepu serca z powodu nadciśnienia płucnego”

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznaje w roku 2014 Tomaszowi Zdrojewskiemu grant naukowy ufundowany przez firmę Servier Polska na realizację projektu: „Ocena rozpowszechnienia przewlekłej niewydolności serca na podstawie badań metodą reprezentacyjną wśród dorosłych Polaków w woj. pomorskim”

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało w roku 2014 Piotrowi Buszmanowi grant naukowy ufundowany przez firmę ADAMED na realizację projektu w zakresie kardiologii eksperymentalnej: „Opracowanie eksperymentalnego modelu aterosklerozy u dużego zwierzęcia laboratoryjnego poprzez endowaskularne, podprzydankowe podanie roztworu cholesterolu w warunkach hiperglikemii i diety wysokocholesterolowej”

Komisja Nauki i Grantów oraz „Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznaje Roczny Grant Dla Młodego Naukowca 2014 Marcie Marcinkiewicz-Siemion w celu realizacji programu badawczego: „Wpływ terapii resynchronizującej (CRT) na zmiany profilu metabolitów
krwi w grupie chorych z niewydolnością serca”

„Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznaje Nagrodę Naukową imienia Profesora Leszka Ceremużyńskiego za rok 2013 Ewie A. Jankowskiej za pracę: „Iron status in patients with chronic heart failure” (Eur Heart J. 2013;34: 827-834)

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jako wyraz uznania za bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem kardiologicznym przyznało firmom ADAMED i POLPHARMA tytuł Partner Polskiej Kardiologii 2014, natomiast firmom SERVIER POLSKA, ABBOTT i MEDTRONIC tytuł Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2014.