Komunikat Komisji Nagród PTK

2015-02-04
Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem Komisji Nagród PTK (www.ptkardio.pl/Regulaminy-126) zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur do nagród naukowych za wybitne osiągnięcia w określonej dziedzinie kardiologii, a także opublikowanie pracy z najwyższym IF.
Termin nadsyłania kandydatur mija 10 marca 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTK
Maria Olszowska
molszowska@szpitaljp2.krakow.pl