Ankieta – kliniczne znaczenie długości trwania napadu migotania w diagnostyce AF

2015-02-11
Szanowni Państwo,

przyłączamy się do prośby autorów badania ankietowego prowadzonego w Wielkiej Brytanii.
Doktorzy Richard Tran, Alastair Rankin i Azmil Abdul-Rahim próbują ustalić jak długo powinien trwać napad migotania przedsionków, by miał on znaczenie kliniczne dla wzrostu ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Obowiązujące wytyczne ESC rekomendują, że należy rozważać AF w każdym przypadku arytmii, która charakteryzuje się cechami AF w EKG i trwa przynajmniej 30 s w zapisie EKG. Autorzy zastanawiają się jak w praktyce postępować w sytuacji, gdy pacjent ma udokumentowane AF, ale napad migotania był krótszy.

Zamierzeniem autorów jest, by prowadzone przez nich badanie ankietowe rozszerzyć na całą Europę. Popieramy ich inicjatywę i prosimy Państwa o poświęcenie 5 minut na wypełnienie ankiety. Znajduje się ona pod adresem https://www.surveymonkey.com/s/europeanAFstrokesurvey.

Więcej informacji w załączniku poniżej.