Komunikat o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTK w dn. 8.05.15 w Wiśle

2015-03-27
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie w Wiśle w dniu 8 maja 2015 r. w miejscu obrad 78 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/ VII Konferencji „Kardiologii Polskiej”
Hotel Gołębiewski w Wiśle


I termin: godz. 9:50
II termin: godz. 19:20


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
  3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Poznaniu w dniu 19 września 2014
  4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2015
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK