Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK, Kraków, 16 września 2020 r.

2020-08-11

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”)
informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK,
które odbędzie  w Krakowie w dniu 16 września 2020 r. w Double Tree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center, przy ul. Dąbskiej 5 w Krakowie

Sala B na poziomie -2

 I termin  godz. 15:00
II termin godz. 15:10

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów PTK.
 2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów  
 3. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25 września 2019 roku.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2019:
  4.1. prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
  4.2. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
  4.3. podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK;
  4.4.  podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2019.
 1. Przedstawienie przyczyn konieczności zmian Statutu PTK i podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania co do wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały;
 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian w Statucie PTK;
 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie nowego tekstu jednolitego Statutu PTK;
 4. Wolne wnioski;
 5. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

*Protokół z Walnego Zebrania Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25 września 2019 r. opublikowany na stronie ptkardio.