Grant Naukowy PTK 2020 we współpracy z firmą Boehringer Ingelheim

2020-08-31

Szanowni Państwo,

Przedłużamy konkurs o Grant Naukowy PTK 2020 we współpracy z firmą Boehringer Ingelheim, przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu niewydolności serca, chorób sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 lub stosowania nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych - zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – Załącznik nr 1. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata.

Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 .

Do wniosku musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji wnioskodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

Deadline składania wniosków upływa 30 listopada 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2020.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego