Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – granty na Kongres ESC 2021

2021-02-18

Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztu rejestracji na Kongres ESC 2021 online dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych.
Deadline zgłaszania wniosków upływa 15 lipca 2021
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Załączniki:

1. Regulamin grantów wyjazdowych
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania na udział w konferencji z listy głównej PTK

Uwaga:


Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przypomina, że  zmieniły się zasady opodatkowania refundowanych kwot na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-8C na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.