Komunikat Komisji Wyborczej PTK w sprawie zgłaszania kandydatów do władz PTK w kadencji 2021-2023

2021-04-29

Komisja Wyborcza PTK pragnie ogłosić, że do 8.09.2021 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.

Przypominamy o możliwości zgłaszania Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK przez Zarząd Główny PTK, Asocjacje, Sekcje i Oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy Członków.

Prosimy także o zgłaszanie kandydatur na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tryb zgłaszania kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023 został opublikowany w nowym obowiązującym od dnia 15.01.2021r. statucie PTK.

Załączamy paragraf 5. Statutu PTK wyjaśniający zasady trybów wyborczych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem PTK drogą telefoniczną lub mailową:

tel: (22) 887-18-56
fax: (22) 887-18-58 
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

W załączeniu oświadczenie kandydata – formularz potwierdzający zgodę na kandydowanie i deklarację uczestnictwa w działalności organu PTK.

Przygotowane zgłoszenia zgodne ze statutem PTK należy przesyłać do dnia 8.09.2021r.

na adres:

Komisja Wyborcza PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa

Zachęcamy do śledzenia kolejnych komunikatów Komisji Wyborczej PTK.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk   Prof. Hanna Szwed
Sekretarz Komisji Wyborczej PTK   Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK