Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK - 22.06.2021 r.

2021-05-18

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”)

zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK,

które odbędzie  w dniu 22.06.2021 r. online

 

I termin  godz. 15:00

II termin godz. 15:15

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.
  2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów  
  3. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
    w dniu 9 października 2020 roku.*
  4. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej PTK.
  5. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2021
  6. Wolne wnioski;
  7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

 

*Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w  dniu 9 października 2020  r. opublikowany na stronie ptkardio.pl