Grant Naukowy PTK 2021 we współpracy z firmą Berlin Chemie/Menarini

2021-06-21

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2021 we współpracy z firmą Berlin Chemie/Menarini, przeznaczony na badanie naukowe z zakresu zapobiegania, diagnostyki lub leczenia niewydolności serca – Regulamin konkursu w załączeniu.

Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do komunikatu – Załącznik nr 1. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata.

Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych to Załącznik nr 3.

Deadline składania wniosków upływa 30 lipca 2021.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin wraz z załącznikami

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3