Komunikat Komisji Wyborczej PTK w sprawie zgłaszania kandydatów do władz PTK w kadencji 2021-2023

2021-07-15

Komisja Wyborcza PTK pragnie ogłosić, że do 8.09.2021 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.

Przypominamy o możliwości zgłaszania Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK przez Asocjacje, Sekcje i Oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy Członków.

Zgłoszono dotychczas 2 kandydatury na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

  1. Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
  2. Prof. dr hab. n. med. Robert Gil

Prof. Rafał Dąbrowski został zgłoszony przez Oddział Warszawski PTK.

Prof. Robert Gil został zgłoszony przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Obaj Kandydaci otrzymali poparcie od poszczególnych Sekcji i Oddziałów PTK, o czym wiadomo z protokołów oraz listów przesłanych do Komisji Wyborczej.

Dokumenty są w trakcie kompletowania, ponieważ nie wszystkie Sekcje i Oddziały przesłały protokoły.  Apelujemy o ich nadsyłanie.

Szczegółowa lista poparć zostanie zamieszczona w kolejnym komunikacie.

Ponadto obaj Kandydaci uzyskali pozytywną opinię Komitetu Byłych Prezesów PTK o spełnieniu warunków pozwalających na ubieganie się o funkcję Prezesa-Elekta PTK.

W chwili obecnej nie można podać ostatecznej listy kandydatów wchodzących do Zarządu Głównego w trybie II wyborczym, ponieważ nie odbyły się jeszcze wszystkie Walne Zgromadzenia Sekcji PTK.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem PTK drogą telefoniczną lub mailową:

tel: (22) 887-18-56
fax: (22) 887-18-58 
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

W załączeniu do komunikatu KW PTK zamieszczamy oświadczenie kandydata – formularz potwierdzający zgodę na kandydowanie , który musi być dołączony do każdego zgłoszenia dokonywanego przez struktury PTK.

Przygotowane zgłoszenia zgodne ze statutem PTK należy przesyłać do dnia 8.09.2021r.

na adres:

Komisja Wyborcza PTK

ul. Stawki 3 A lok. 1-2

00-193 Warszawa

 Zachęcamy do śledzenia  komunikatów Komisji Wyborczej PTK. Kolejny komunikat ukaże się pod koniec lipca br.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Równocześnie prosimy o nadsyłanie  dokumentacji z Walnych Zgromadzeń struktur PTK.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk                                 Prof. Hanna Szwed

Sekretarz  Komisji Wyborczej PTK                              Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK

Deklaracja zgody na kandydowanie

Pobierz deklarację