Decyzja o przyznaniu refundacji kosztu rejestracji na Kongres ESC 2021 online dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych

2021-07-26

Komisja Nauki i Grantów ZG PTK podjęła decyzję o przyznaniu refundacji kosztu rejestracji na Kongres ESC 2021 następującym członkom Towarzystwa:

  • dr med. Maciejowi Stąpor
  • dr med. Annie Borowiec
  • dr med. Mateuszowi Gaczołowi

Rozliczenie grantu prosimy przysyłać do Głównego Księgowego PTK w terminie do 1 miesiąca od zakończenia Kongresu ESC.

Prof. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK