III Komunikat Komisji Wyborczej PTK w sprawie zgłaszania kandydatów do władz PTK w kadencji 2021-2023

2021-08-04

Komisja Wyborcza PTK pragnie przypomnieć, że do 8.09.2021 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.

 

Apelujemy o zgłaszanie Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK przez Asocjacje, Sekcje i Oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy Członków.

Prosimy o nasyłanie oryginalnych protokołów z walnych posiedzeń Sekcji i Asocjacji PTK.

Zgłoszono dotychczas 2 kandydatury na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

  1. dr hab.n.med. Rafał Dąbrowski
  2. dr hab.n.med. Robert Gil

Prof. Rafał Dąbrowski został zgłoszony przez Oddział Warszawski PTK.

Prof. Robert Gil został zgłoszony przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Obaj Kandydaci otrzymali poparcie od poszczególnych Sekcji i Oddziałów PTK, jednak dotychczas nie nadesłano większości listów poparcia.

Szczegółowa lista poparć zostanie zamieszczona w kolejnym komunikacie. Ponownie apelujemy o ich nadsyłanie.

 

Obecny Zarząd Główny PTK wysunął następujących kandydatów do Zarządu Głównego PTK w kad. 2021-23:

  1. Marek Gierlotka
  2. Małgorzata Kurpesa
  3. Maciej Sterliński
  4. Ewa Straburzyńska-Migaj
  5. Wojciech Wojakowski

Oddział Białostocki PTK zgłosił:

Prof. Bożenę Sobkowicz -  do Zarządu Głównego PTK w kad. 2021-23

Prof. Annę Tomaszuk-Kazberuk – do Komisji Nagród PTK w kad. 2021-23

Dr hab. Małgorzatę Knapp  - do Komisji Wyborczej PTK  w kad. 2021-23

Sekcja Echokardiografii PTK zgłosiła:

Prof. Jarosława Kasprzaka - do Komisji Rewizyjnej PTK  w kad. 2021-23

W chwili obecnej nie można podać ostatecznej listy kandydatów wchodzących do Zarządu Głównego w trybie II wyborczym, ponieważ nie odbyły się jeszcze wszystkie Walne Zgromadzenia Sekcji PTK lub też nie nadesłano protokołów walnych zebrań.

Informujemy także, że Oddział Włocławski PTK oraz Oddział Zamojski uległy rozwiązaniu w czerwcu br.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem PTK drogą telefoniczną lub mailową:

tel: (22) 887-18-56
fax: (22) 887-18-58 
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

W załączeniu do komunikatu KW PTK zamieszczamy oświadczenie kandydata – formularz potwierdzający zgodę na kandydowanie, który musi być dołączony do każdego zgłoszenia dokonywanego przez struktury PTK. Akceptowane są tylko oryginały przesłane pocztą.

Przygotowane zgłoszenia zgodne ze statutem PTK należy przesyłać do dnia 8.09.2021r.

na adres:

Komisja Wyborcza PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2

00-193 Warszawa

 Kolejny komunikat ukaże się pod koniec sierpnia br.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz  Komisji Wyborczej PTK         

Prof. Hanna Szwed
Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK