Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK w dniu 22.09.21 – formuła online

2021-08-12

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK, które odbędzie  w dniu 22.09.2021 r. online

I termin - godzina 08:00;
II termin - godzina 08:15

Porządek Obrad:

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 22 czerwca 2021 roku.*
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 w II trybie wyborczym.
 6. Wystąpienia kandydatów do funkcji Prezesa-Elekta PTK i wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
 7. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2021-2023.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2020:
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.

  - prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
  - prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.

 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021
  i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2019-2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2019-2021.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

*Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się
online w dniu 22 czerwca 2021 roku.