Komunikat Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2021-09-14

W dniu 08.08.2021r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ul. Stawki 3A kolejne spotkanie  Komisji Wyborczej , w składzie   prof. Hanna Szwed – przewodnicząca i prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk - sekretarz, w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły do dnia 08.09.2021, w związku z wyborami do Struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.

Przypominamy, jak jest przekazywane w powiadomieniach z Biura PTK, że w dniu 22.09.2021 r. o godz. 8:00, odbędzie się on-line  Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podczas zebrania, odbędą się wybory do władz PTK w kadencji 2021-2023.

Komisja Wyborcza zarejestrowała zgłoszenia dwóch kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa-Elekta PTK: prof. Rafał Dąbrowski, prof. Robert Gil.                                                                                                                         
 Kandydatury  zostaną poddane glosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK w dniu 22.09.2021r. (nazwiska w kolejności alfabetycznej)                             

Obaj Kandydaci uzyskali pozytywną opinię Komitetu Byłych Prezesów PTK o spełnieniu warunków, aby ubiegać się o funkcję Prezesa-Elekta PTK.

Stwierdzono, na podstawie oryginalnych protokołów nadesłanych przez Asocjacje/Sekcje/Oddziały PTK, że Kandydaci uzyskali następujące poparcia:

1.prof. Rafał Dąbrowski

               Kandydat uzyskał poparcie:

Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Sekcji Kardiologii Sportowej PTK

Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK

Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK

Oddziału Warszawskiego PTK

Oddziału Kieleckiego PTK

 1. prof. Robert Gil

               Kandydat uzyskał poparcie:

Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK

Sekcji Echokardiografii PTK

Sekcji Rytmu Serca PTK

Sekcji Kardiochirurgii PTK

Klubu  30 PTK

Oddziału Olsztyńskiego PTK

Oddziału Szczecińskiego PTK

Oddziału Białostockiego PTK

Obu Kandydatów popiera:

Sekcja Krążenia Płucnego PTK

 W trakcie spotkania ustalono listę 3 członków  Zarządu Głównego PTK  w kadencji 2021-2023,  wybranych zgodnie ze statutem PTK, w drodze II trybu wyborczego, przez Walne Zgromadzenia Sekcji i Asocjacji:

 1. prof. Stanisław Bartuś
 2. prof. Piotr Szymański
 3. dr hab. Michał Farkowski

Komisja ustaliła także listę kandydatur do struktur PTK na lata 2021-2023, zgłoszonych przez Zarząd Główny oraz Sekcje, Asocjacje i Oddziały PTK, które zostaną poddane głosowaniu podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów (ZWZD) PTK on-line, w dniu 22.09.2021r.                                                                                             

Poza kandydaturami zgłoszonymi wcześniej przez  Zarząd Główny, Sekcje, Asocjacje i Oddziały PTK, w trakcie  ZWZD PTK będą przyjmowane zgłoszenia przez Delegatów  kandydatur do poszczególnych struktur PTK i poddane głosowaniu. 

Komisja ustaliła listę  Kandydatów zgłoszonych do Zarządu Głównego  PTK na lata 2021-2023

Zgłoszone kandydatury (nazwiska w kolejności alfabetycznej) zostaną poddane głosowaniu podczas  ZWZD PTK on-line, w dniu 22.09.2021 r.

 1. prof. Marek Gierlotka
 2. dr hab. Renata Główczyńska
 3. prof. Karol Kamiński
 4. prof. Małgorzata Kurpesa
 5. prof. Maciej Kurpisz
 6. prof. Bożena Sobkowicz
 7. prof. Maciej Sterliński
 8. prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
 9. dr hab. Krzysztof Szydło
 10. dr hab. Mateusz Tajstra
 11. prof. Agnieszka Tycińska
 12. prof. Wojciech Wojakowski

Do Komisji Rewizyjnej PTK  na lata 2021-2023 zgłoszono następujące kandydatury, (podano w kolejności alfabetycznej), które zostaną poddane głosowaniu podczas  ZWZD PTK on-line, w dniu 22.09.2021 r.:

 1. prof. Jarosław Kasprzak
 2. prof. Jadwiga Nessler
 3. dr Bartosz Szafran

Do Komisji Nagród PTK na lata 2021-2023  zgłoszono następujące kandydatury, (podano w kolejności alfabetycznej), które zostaną poddane głosowaniu podczas  ZWZD PTK on-line, w dniu 22.09.2021r.:

 1. prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
 2. dr hab. Robert Zymliński

Do Komisji Wyborczej PTK na lata 2021-2023  zgłoszono następujące kandydatury, (podano w kolejności alfabetycznej), które zostaną poddane głosowaniu podczas  ZWZD PTK on-line, w dniu 22.09.2021r.:

 1. dr Artur Filipecki
 2. dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
 3. dr hab. Małgorzata Knapp

 

Informujemy także, że Oddział Zamojski PTK oraz Oddział Toruński PTK uległy rozwiązaniu w czerwcu  br.

 W razie pytań i wątpliwości , prosimy o kontakt z Biurem PTK drogą telefoniczną lub e-mail:

tel: (22) 887 18 56

fax 22 887 18 58

e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

 

Z  wyrazami szacunku:

prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz Komisji Wyborczej PTK

prof. Hanna Szwed
Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK