Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK w dniu 22.04.2022 r.

2022-03-21

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK, które odbędzie w dniu 22.04.2022 r. online

I termin  godz. 09:00
II termin godz. 09:15

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  4. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się w online 22 września 2021 roku.*
  5. Prezentacja sylwetki kandydata do nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2022 i podjęcie uchwały.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

*Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się  online w dniu 22 września 2021 roku.