Grant Naukowy dla Młodych Naukowców 2022 pod patronatem Klubu 30 PTK

2022-04-05

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy dla Młodych Naukowców 2022 pod patronatem Klubu 30 PTK przeznaczonym na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii.

Regulamin konkursu w załączeniu. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata.

  • Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – Załącznik nr 1.
  • Formularz sprawozdania – Załącznik nr 2.
  • Do wniosku musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji wnioskodawcy – Załącznik nr 3.

Deadline składania wniosków upływa 20 maja 2022 roku.


Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego