Grant Naukowy PTK 2022 we współpracy z firmą ADAMED

2022-04-08

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2022 we współpracy z firmą ADAMED przeznaczony na badanie naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata.

  • Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – Załącznik nr 1.
  • Formularz sprawozdania – Załącznik nr 2 .
  • Do wniosku musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji wnioskodawcy – Załącznik nr 3.

Deadline składania wniosków upływa 30 maja 2022.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego