Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – granty na Kongres ESC 2022

2022-05-11

Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów udziału w Kongresie ESC 2022 dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych.
Deadline zgłaszania wniosków upływa 1 czerwca 2022
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Załączniki:
1. Regulamin grantów wyjazdowych
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania na udział w konferencji z listy głównej PTK

Uwaga:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przypomina, że zmieniły się zasady opodatkowania refundowanych kwot na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-8C na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.