Grant Naukowy PTK 2023 we współpracy z firmą Servier

2023-04-13

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2023 we współpracy z firmą Servier przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii.

Regulamin konkursu w załączeniu. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata.

  • Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – Załącznik nr 1
  • Formularz sprawozdania – Załącznik nr 2.
  • Do wniosku musi być dołączone podpisane oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3.

Deadline składania wniosków upływa 30 maja br.

Zachęcamy do aplikowania.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego