Komunikat Komisji Wyborczej PTK w sprawie zgłaszania kandydatów do władz PTK w kadencji 2023-2025

2023-05-29

Komisja Wyborcza PTK pragnie ogłosić, że do 13.09.2023 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2023-2025.

Przypominamy o możliwości zgłaszania Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK przez Asocjacje, Sekcje i Oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy Członków.

Tryb zgłoszenia kandydatur do władz PTK w kadencji 2023-2025 jest zawarty w Statucie PTK dostępnym na stronie internetowej: ptkardio.pl

Zgłoszono dotychczas 3 kandydatury na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

  1. Prof. dr hab. n .med. Marek Gierlotka
  2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
  3. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

Prof. Marek Gierlotka został zgłoszony przez Asocjację Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK.

Prof. Piotr Jankowski został zgłoszony przez Sekcję Prewencji i Epidemiologii PTK.

Prof. Jarosław Kaźmierczak został zgłoszony przez Sekcję Rytmu Serca PTK.

Kandydaci otrzymali poparcie od poszczególnych Sekcji i Oddziałów PTK, o czym wiadomo z protokołów oraz listów przesłanych do Komisji Wyborczej.

Dokumenty są w trakcie kompletowania, ponieważ nie wszystkie Asocjacje, Sekcje i Oddziały przesłały protokoły. Apelujemy o ich nadsyłanie.

Ponadto wszyscy Kandydaci uzyskali pozytywną opinię Komitetu Byłych Prezesów PTK o spełnieniu warunków pozwalających na ubieganie się o funkcję Prezesa-Elekta PTK.

W chwili obecnej nie można podać ostatecznej listy kandydatów wchodzących do Zarządu Głównego w trybie II wyborczym, ponieważ nie odbyły się jeszcze wszystkie Walne Zgromadzenia Asocjacji i Sekcji PTK.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem PTK drogą telefoniczną lub mailową:

tel: (22) 887-18-56
fax: (22) 887-18-58 
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

W załączeniu do komunikatu KW PTK zamieszczamy oświadczenie kandydata – formularz potwierdzający zgodę na kandydowanie, który musi być dołączony do każdego zgłoszenia dokonywanego przez struktury PTK.

Przygotowane zgłoszenia zgodne ze statutem PTK należy przesyłać do dnia 13.09.2023 r.

na adres:

Komisja Wyborcza PTK

ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa

Zachęcamy do śledzenia komunikatów Komisji Wyborczej PTK. Kolejny komunikat ukaże się w sierpniu br.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Równocześnie prosimy o nadsyłanie dokumentacji z Walnych Zgromadzeń struktur PTK.


Z wyrazami szacunku,

Dr hab. n. med. Małgorzata Knapp                          Prof. Marek Rajzer
Sekretarz Komisji Wyborczej PTK                            Przewodniczący Komisji Wyborczej PTK