Komunikat Klubu 30 PTK

2023-06-19

W imieniu Zarządu Klubu 30 PTK informujemy, że dostęp do Platformy Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK został rozszerzony. 

Aktualnie użytkownikiem Platformy może zostać każdy Członek PTK przed ukończeniem 40. roku życia. Po zalogowaniu się na swoje konto członkowskie PTK otrzymają Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji na Platformie Klubu 30.

Platforma Współpracy Naukowej Klubu 30 została stworzona w 2018 r. i ma na celu ułatwienie kontaktów między badaczami i stworzenie płaszczyzny do wieloośrodkowej współpracy naukowej. Można tam znaleźć opisy zgłoszonych projektów badawczych, dołączyć do nich lub przedstawić własne inicjatywy naukowe. Dotychczas w projektach ogłoszonych na Platformie udział wzięło ponad 30 ośrodków badawczych z całej Polski, a dzięki takiej współpracy do niektórych badań udało się włączyć ponad 3000 pacjentów! 

Serdecznie zapraszamy!

platformaklub30.ptkardio.pl/platforma/info