Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK w dniu 27.09.2023 r.

2023-09-04


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”)
zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK,
które odbędzie w dniu 27.09.2023 r.
w hotelu Novotel Poznań Centrum przy Pl. Andersa 1, w Sali Amsterdam

 

I termin - godzina 17:00;
II termin - godzina 17:15

 

Porządek Obrad:

 

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 17 marca 2023 roku.*
5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025 w II trybie wyborczym.
6. Wystąpienia kandydatów do funkcji Prezesa-Elekta PTK i wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025.
7. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2023-2025.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2022:
    - prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
    - prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
    - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2021-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2021-2023.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zebrania.

*Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się online w dniu 17 marca 2023 roku.