III Komunikat Komisji Wyborczej PTK z dnia 19.09.2023 r.

2023-09-19

                                                                                                                                          
          Warszawa 19.09.2023

          
Komunikat Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniu 19.09.2023 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ul. Stawki 3A kolejne spotkanie Komisji Wyborczej w składzie: prof. Marek Rajzer – przewodniczący i dr hab. Małgorzata Knapp - sekretarz, w celu zweryfikowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły do dnia 13.09.2023, w związku z wyborami do Struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2023-2025. Termin nadsyłania zgłoszeń Kandydatów do struktur PTK upłynął 13.09 2023.

Poza kandydaturami zgłoszonymi wcześniej przez Zarząd Główny, Sekcje, Asocjacje i Oddziały PTK w trakcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK będą przyjmowane zgłoszenia przez Delegatów kandydatur do poszczególnych struktur PTK i poddane głosowaniu.

Informujemy, że w dniu 27.09.2023 r. o godzinie 17:00 w Hotelu Novotel Poznań-Centrum przy Placu Andersa 1 w sali Amsterdam planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podczas zebrania, odbędą się wybory do władz PTK w kadencji 2023-2025.

Komisja Wyborcza zarejestrowała zgłoszenia trzech kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa-Elekta PTK. Są nimi: prof. Marek Gierlotka, prof. Piotr Jankowski i prof. Jarosław Kaźmierczak.
Kandydatury zostaną poddane glosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK w dniu 27.09.2023 r.

Wszyscy Kandydaci uzyskali pozytywne opinie Komitetu Byłych Prezesów PTK, o spełnieniu warunków, aby ubiegać się o funkcję Prezesa-Elekta PTK.

Ponadto:

1. prof. Marek Gierlotka – zgłoszony przez Zarząd Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej

uzyskał poparcie:

 • Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK
 • Sekcji Farmakoterapii Sercowo- Naczyniowej PTK
 • Asocjacji Echokardiografii PTK
 • Asocjacji Niewydolności Serca PTK
 • Zarządu Sekcji Kardiochirurgii PTK
 • Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
 • Zarządu Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
 • Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTK
 • Zarządu Oddziału Opolskiego PTK
 • Zarządu Oddziału Katowickiego PTK


2. prof. Piotr Jankowski
– zgłoszony przez Zarząd Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

uzyskał poparcie:

 • Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK
 • Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK
 • Członków „Klubu 30” PTK
 • Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
 • Zarządu Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych PTK
 • Zarządu Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
 • Zarządu Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
 • Zarządu Oddziału Białostockiego PTK
 • Zarządu Oddziału Warszawskiego PTK
 • Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK
 • Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
 • Zarządu Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK


3. prof. Jarosław Kaźmierczak –
zgłoszony przez Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK

uzyskał poparcie:

 • Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo- Naczyniowych PTK
 • Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTK

Zweryfikowana lista 4 członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025, wybranych zgodnie ze statutem PTK, w drodze II trybu wyborczego, przez Walne Zgromadzenia Sekcji i Asocjacji obejmuje następujące osoby:

1. prof. Katarzyna Mizia-Stec
2. prof. Marcin Kurzyna
3. prof. Marek Grygier
4. dr hab. Maciej Kempa

Komisja ustaliła także listę kandydatur do struktur PTK na lata 2023-2025, zgłoszonych przez Zarząd Główny oraz Sekcje, Asocjacje i Oddziały PTK, które zostaną poddane głosowaniu podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów (ZWZD) PTK w dniu 27.09.2023 r.

Komisja zweryfikowała listę Kandydatów zgłoszonych uprzednio do Zarządu Głównego PTK na kadencję 2023-2025. Zgłoszone kandydatury (nazwiska w kolejności alfabetycznej) zostaną poddane głosowaniu podczas ZWZD PTK w dniu 27.09.2023 r.

1. prof. Stanisław Bartuś
2. dr hab. Marcin Barylski
3. prof. Katarzyna Biernacka
4. dr hab. Piotr Buszman
5. prof. Marek Deja
6. dr hab. Michał Farkowski
7. prof. Mariusz Kruk
8. prof. Tomasz Kukulski
9. prof. Małgorzata Lelonek
10. prof. Przemysław Leszek
11. prof. Tomasz Moszura
12. dr hab. Tomasz Pawłowski
13. prof. Piotr Szymański
14. dr hab. Mateusz Tajstra
15. dr hab. Przemysław Trzeciak
16. prof. Agnieszka Tycińska
17. prof. Izabella Uchmanowicz

 

Do Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2023-2025 zgłoszono kandydatury, które zostaną poddane głosowaniu podczas ZWZD PTK, w dniu 27.09.2023 r.:

1. dr hab. Anna Lisowska
2. prof. Andrzej Wysokiński
3. prof. Jarosław Kasprzak
4. prof. Dariusz Kozłowski

Do Komisji Nagród PTK w kadencji 2023-2025 zgłoszono kandydatury, które zostaną poddane głosowaniu podczas ZWZD PTK, w dniu 27.09.2023 r.:

1. dr hab. Michał Farkowski
2. prof. Karol Kamiński
3. prof. Marek Rajzer

Do Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2023-2025  zgłoszono jedną kandydaturę, która zostanie poddana głosowaniu podczas  ZWZD PTK, w dniu 27.09.2023 r.:

1. dr hab. Małgorzata Knapp

 
W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem PTK drogą telefoniczną lub e-mail:

tel: (22) 887 18 56
fax 22 887 18 58
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

 

Z wyrazami szacunku:

dr hab. Małgorzata Knapp                                                     prof. Marek Rajzer
Sekretarz Komisji Wyborczej PTK                                        Przewodniczący Komisji Wyborczej PTK