Decyzja Zarządu Głównego PTK o ustanowieniu tytułu „Fellow of the Polish Cardiac Society”

2023-12-11

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął decyzję o ustanowieniu tytułu „Fellow of the Polish Cardiac Society”.

Naszym zamiarem jest stworzenie rozpoznawalnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie marki, wskazującej na to, że posiadacz takiego tytułu to osoba nie tylko kompetentna w zakresie swojej działalności medycznej, ale także zaangażowana w rozwój nauki, aktywna w roli nauczyciela, kształtująca obraz naszego środowiska. Pragniemy, aby tytuł FPCS miał charakter wyróżnienia a zarazem docenienia i potwierdzenia pozycji jaką osoba go uzyskująca zajmuje w gronie polskich kardiologów.

Koleżanki i Koledzy, członkowie PTK, którzy zostaną tym tytułem uhonorowani otrzymają dyplom oraz specjalny pins (znaczek do marynarki) podnoszący rozpoznawalność w naszej grupie zawodowej. Jednocześnie nie chcemy, aby ten prestiżowy tytuł był zarezerwowany wyłącznie dla „grona profesorskiego”, wręcz przeciwnie. Zależy nam, aby także młodsi członkowie naszego Towarzystwa aplikowali o takie wyróżnienie. Niech tytuł FPCS stanie się symbolem jakości, należnego szacunku i prestiżu wśród członków PTK.

Dokładamy obecnie starań, aby na początku roku uruchomić możliwość składania aplikacji o tytuł FPCS. Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony. Promujmy wspólnie wiedzę, jakość, zaangażowanie i aktywność naukową. Niech tytuł FPCS to potwierdza.

 

Dr. hab. n. med. Maciej Kempa Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Przewodniczący Prezes
Komisji ds. Wniosków o Patronaty i Opinie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
ZG PTK