Ogólnopolski rejestr tętniaków tętnic wieńcowych Coronary Artery Ectasia Database – Poland (CARED-POL)

2024-02-05

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w realizowanym w ramach Platformy Naukowej PTK ogólnopolskim rejestrze tętniaków tętnic wieńcowych Coronary Artery Ectasia Database – Poland (CARED-POL).

Link do protokołu rejestru opublikowanego na łamach Kardiologii Polskiej:

journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/98261

Tętniaki i ektazje tętnic wieńcowych (ang. coronary artery aneurysm and ectasia, CAAE) stanowią rzadką patologię naczyniową, rozpoznawaną u 0.15-5.3% pacjentów poddawanych koronarografii. Dotychczasowe dane dotyczące rzeczywistego rozpowszechnienia CAAE, charakterystyki tej populacji oraz predyktorów wystąpienia CAAE są skąpe. CAAE nie były również analizowane w głównych ogólnopolskich rejestrach procedur inwazyjnych.

W realizowanym rejestrze pacjenci po wykonanej koronarografii będą włączani zarówno retrospektywnie, jak i prospektywnie na podstawie angiograficznej klasycznej definicji CAAE. Łącznie we wszystkich uczestniczących ośrodkach zostanie włączonych 2000 pacjentów. Głównym celem rejestru jest zbadanie profilu klinicznego, czynników prognostycznych i odległych wyników leczenia CAAE w populacji polskiej.

Szczegółowe informacje (dokumenty zgłoszeniowe dla Ośrodka, protokół rejestru, formularz danych badania CRF, informacje i zgody dla pacjenta oraz umowa pomiędzy ośrodkiem a PTK) zostaną przesłane po otrzymaniu Państwa zgłoszenia o chęci wzięcia udziału w rejestrze.

W celu zgłoszenia chęci udziału w rejestrze prosimy podać:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres email, numer telefonu
  • Nazwę Oddziału i nazwę Szpitala

drogą mailową do głównego badacza rejestru: syl.iwanczyk@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału członków PTK ze wszystkich poziomów referencyjności ośrodków.

Łączymy wyrazy szacunku,

Dr n. med. Sylwia Iwańczyk, I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr n. med. Konrad Stępień, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie