Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – granty na Kongres ESC 2024 Londyn

2024-05-08

Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów udziału w Kongresie ESC 2024 w Londynie dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych.
Termin zgłaszania wniosków upływa 1 czerwca 2024
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Prof. ŚUM dr hab. med. Mateusz Tajstra
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Uwaga:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przypomina, że zmieniły się zasady opodatkowania refundowanych kwot na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-11 na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.