Working Group on Association of Intensive Cardiac Care ikona

Instytut Chorób Serca
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-558 Wrocław
Tel.: 71/ 736 42 34
e-mail: robertzymlinski@gmail.com

Chairperson: Dr hab. n med. Robert Zymliński,  prof. UMW
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Marta Kałużny-Oleksy
Past-Chairperson: Dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak
Secretary: Dr hab. n. med. Jan Biegus prof. UMW
Treasurer: Dr n. med. Andrzej Światkowski

 

Board members: Dr n. med. Anna Fojt
  Dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka
  Lek. med. Dominika  Południewska
  Lek. med.  Joanna Płonka
  Dr n. med. Anna Kurek

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
  Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka