Working Group on Association of Intensive Cardiac Care ikona

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
Tel.: 32/373 38 00
Faks: 32/273 26 79
e-mail: przemyslaw.t@wp.pl

Chairperson: Dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Robert Zymliński
Past-Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Secretary: Lek. med. Anna Kurek
Treasurer: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

 

Board members: Lek. med. Monika Gil
  Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
  Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
  Dr n. med. Joanna Płonka
  Dr n. med. Barbara Zawiślak

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa prof. nadzw.
  Dr n. med. Marta Załęska-Kociecka