Statut PTK

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (Towarzystwo) jest towarzystwem naukowym, powstałym w roku 1954.
Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. Towarzystwo jest członkiem European Society of Cardiology.

Ważny od 6.12.2022 r.