Wdrożenie osiągnięć naukowych w zakresie prawidłowego żywienia, w celu zmniejszenia epidemii otyłości i innych przewlekłych chorób niezakaźnych oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, przez Kom
data: 05.12.2014 - 05.12.2014
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
strona www: http://www.izz.waw.pl
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej przez Instytut Żywności i Żywienia konferencji naukowej pt. „Wdrożenie osiągnięć naukowych w zakresie prawidłowego żywienia, w celu zmniejszenia epidemii otyłości i innych przewlekłych chorób niezakaźnych oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, przez Komisję Europejską i Światową Organizację Zdrowia”.

Konferencja ta, realizowana pod hasłem „Żywność i żywienie w medycynie prewencyjnej – postępy 2014”, rozpocznie cykl corocznych spotkań, podczas których będą przedstawiane i dyskutowane przez lekarzy, dietetyków, żywieniowców, technologów żywności i inne osoby pracujące na rzecz zdrowia publicznego najnowsze osiągnięcia z obszaru prewencji i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych.

Stały postęp w naukach o żywności, żywieniu i ich wpływie na zdrowie powoduje, że istnieje potrzeba śledzenia najnowszych wyników badań, ich analizy i oceny oraz, gdzie to możliwe, wdrażanie ich do praktyki. Podczas konferencji przekazana zostanie najnowsza wiedza, która może być wykorzystana w prewencji i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. Uczestnicy zapoznają się także z programami Komisji Europejskiej (KE) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi przeciwdziałania epidemii otyłości i innym przewlekłym chorobom niezakaźnym oraz programami związanymi z redukcją wydatków ponoszonych przez państwa na podstawową, specjalistyczną i szpitalną opiekę zdrowotną.

Wykładowcami konferencji będą pracownicy naukowi o uznanej renomie krajowej i międzynarodowej, członkowie krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz grup eksperckich organizacji międzynarodowych, w tym WHO, Komisji Europejskiej i EFSA.

W programie konferencji są m.in. takie zagadnienia, jak: identyfikacja nowych czynników ryzyka otyłości, standardy prewencji i leczenia żywieniowego nowotworów złośliwych, zwalczanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz żywienie zindywidualizowane.

Szczegółowy program konferencji, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu: www.izz.waw.pl.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2014 r. (piątek), w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 61/63 (w sali nr 7, na parterze).

Zgłoszenia na konferencję prosimy wysyłać na załączonym formularzu do dnia 26 listopada br. na adres: Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji (5 grudnia 2014 r.), Instytut Żywności i Żywienia, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa lub drogą elektroniczną na email: konferencja5_12_14@izz.waw.pl.

Opłata za udział w konferencji wynosi 250 zł brutto ( 203,25 zł netto+ 46,75 zł VAT). Powyższą kwotę należy wpłacić do dnia 26 listopada br. na konto Instytutu w Banku PEKAO SA VII O/Warszawa nr 46 1240 1109 1111 0000 0515 6858.


Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia