Choroby serca a choroby płuc. Problemy diagnostyki i terapii 2015
data: 24.04.2015 - 25.04.2015
miejsce: Gdańsk, Polska
organizator: Wydawnictwo Termedia
Podczas konferencji Choroby Serca a Choroby Płuc – Problemy Diagnostyki i Terapii 2015 poruszonych zostanie wiele aspektów diagnostyki i terapii chorób serca i płuc, w tym różnicowanie przyczyn płynu w opłucnej, trzeszczeń u podstawy płuc czy zajęcia serca w rozsianych chorobach płuc. Odbędzie się sesja poświęcona diagnostyce i leczeniu kardiologicznemu chorych na nowotwory płuca. Zaproszeni eksperci zaprezentują wyniki najnowszych badań i aktualne wytyczne europejskich oraz amerykańskich towarzystw naukowych i zilustrują je przypadkami swoich kardio-pneumonologicznych pacjentów, którzy szczególnie zapadli im w pamięć. Każdą sesję zakończy dyskusja panelowa, w której pojawią się odpowiedzi na pytania zgłaszane w trakcie wykładów.

REJESTRACJA
Forma rejestracji:
  • wysyłając e-mail na adres: szkolenia@termedia.pl
  • wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę kongresu, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Opłaty:
310 zł
Wpłaty podczas konferencji - 550 zł
Termin uiszczenia opłaty: 20 kwietnia 2015

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
Kontakt: tel./faks +48 61 656 22 00
Email: szkolenia@termedia.pl