V Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipidologią 2017. Praktyka trudniejsza od wytycznych…
data: 24.03.2017 - 28.10.2017
miejsce: Polska - różne miasta - cykl konferencji, Polska
organizator: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. k.
Terminy spotkań:

 • Białystok, 24.03.2017 roku
 • Kraków, 01.04.2017 roku
 • Warszawa, 08.04.0217 roku
 • Szczecin, 12.05.2017 roku
 • Poznań, 13.05.2017 roku
 • Zielona Góra, 26.05.2017 roku
 • Wrocław, 27.05.0217 roku
 • Lublin, 02.06.2017 roku
 • Kielce, 03.06.2017 roku
 • Łódź, 01.09.2017 roku
 • Olsztyn, 02.09.2017 roku
 • Katowice, 27.10.2017 roku
 • Opole, 28.10. 2017 roku


Szanowni Państwo,


znajomość wytycznych jest niezbędna w codziennej lekarskiej praktyce klinicznej i ambulatoryjnej. Opierając swoje działania na obowiązujących zaleceniach optymalizujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny i zapewniamy bezpieczeństwo naszym pacjentom. W wielu sytuacjach rzeczywistość wymyka się jednak standardom, konfrontuje nas z problemami i pytaniami, na które dostępne algorytmy nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Rzeczywistość bywa od wytycznych trudniejsza i bardziej wymagająca, zmusza wielokrotnie do pogłębionej analizy oraz rozważań nad korzyściami i ryzykiem, czy też do wyboru „mniejszego zła”. Potrzeba dzielenia się takimi doświadczeniami i dylematami, potrzeba dyskusji i stawiania pytań jest nam wszystkim dobrze znana.

Rok 2017 będzie dla cyklu Konferencji Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych wyjątkowy, nie tylko dlatego, że obchodzimy mały jubileusz, świętując już V cykl spotkań, ale przede wszystkim dlatego, że będziemy dyskutować i komentować cztery długo oczekiwane i niezwykle istotne wytyczne kardiologiczne w dziedzinie migotania przedsionków, dyslipidemii, niewydolności serca i prewencji. Nowe wytyczne w praktyce klinicznej poparte przykładami i dyskusją z uczestnikami będą stanowiły treść spotkań w trakcie Forum. Utrzymujemy dotychczasową sprawdzoną formułę konferencji i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipidologią.

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

PROGRAM

Sesja I. Migotanie przedsionków

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Wytyczne terapii przeciwkrzepliwej u chorego z migotaniem przedsionków w 2017 roku
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Chory 80-letni z migotaniem przedsionków — czy i jaki lek przeciwkrzepliwy zastosować?
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta
Chory z migotaniem przedsionków i zastawkową wadą serca — jaki lek przeciwkrzepliwy zastosować?
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta

Sesja II. Dyslipidemie

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Dyslipidemie — nowe wytyczne. Co jest w nich najistotniejsze?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Dyslipidemia aterogenna w wytycznych ESC 2016 i w opinii polskich ekspertów
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Chory z cukrzycą / stanem przedcukrzycowym i hipercholesterolemią
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta
Mój pacjent nie osiąga celu podczas terapii statyną
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta

Sesja III. Prewencja sercowo-naczyniowa

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Jak zapobiegać schorzeniom serca i naczyń i ich powikłaniom w 2017 roku, kierując się najnowszymi wytycznymi?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
Młody chory z łagodnym nadciśnieniem tętniczym — leczę czy obserwuję?
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta
Chory z opornym nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem podczas snu
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta

Sesja IV. Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Diagnostyka i terapia niewydolności serca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
U pacjenta leczonego z powodu choroby nowotworowej rozwija się niewydolność serca
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta
Pacjent z niewydolnością serca i objawową bradykardią
Omówienie wyników głosowania, komentarz eksperta
Zakończenie konferencji


KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak


Szczegółowe informacje oraz bezpłatna rejestracja na stronie internetowej:

www.forum2017.viamedica.pl


ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
Kontakt: tel. 58 320 94 94, fax. 58 320 94 60
Email: forum2017@viamedica.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: Poprzez stronę internetową www.forum2017.viamedica.pl
(zakładka " Bezpłatna Rejestracja”)