Michał Tendera

Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i American College of Cardiology, urodzony 29 czerwca 1948 r. w Katowicach, żonaty, dwoje dzieci.

Obecne stanowisko:
Kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, Polska

Edukacja:
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska (z wyróżnieniem): 1966-1972

Nadanie tytyłu profesora: 1991 r.

Staże zagraniczne:
Vanderbilt University - St Thomas Hospital, Nashville, USA – (uczestnictwo w badanicach klinicznych - 18 miesięcy) 1982-1983

Stanowiska w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym, Grupach Roboczych i innych organizacjach:
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) 1976 -
Członek „Nucleus”, Grupa Robocza Chorób Osierdzia i Miokardium 1998 -
Przewodniczący, Podkomisja Internetowa 1996–1998
Przewodniczący, Komisja Internetowa 1998–2000
Członek Rady Zarządu ESC 1998–2000
Skarbnik ESC Zarząd ESC 2000–2001
Przewodniczący, Podkomisja Programów Edukacyjnych 2000–2002
Sekretarz/Skarbnik, Zarząd ESC 2001–2002
Prezydent-Elekt ESC 2002–2004
Prezydent ESC 2004-2006

Polskie Towarzystwo Kradiologiczne
Prezes , Zarząd Główny 1995-1998

Rady redakcyjne:
Członek Rady Redakcyjnej, Kardiologia Polska (1989-); Członek Rady Redakcyjnej, Nadciśnienie Tętnicze (1998 -); Członek Rady Redakcyjnej, CVD Prevention (1998–2001); Członek Rady Redakcyjnej, European Heart Journal (1998-); Członek Rady Redakcyjnej, American Journal of Cardiovascular Drugs (2001–); Recenzent, Dialogues in CV Medicine (2002-); Członek Rady Naukowej, Hellenic Heart Journal (2003 -); Członek Rady Naukowej, Turkish Archives of CV Medicine (2003 -)

Członkostwo w organizacjach:
Członek ESC (Fellow of ESC - 1991); Członek American College of Cardiology (Fellow of ACC - 1991); Rumuńskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (1994); Chorwackie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2000); Czeskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2001); Francuskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2003); Węgierskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2003); Słowackie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2003)

Ważniejsze (międzynarodowe) publikacje (całkowita liczba publikacji (PUBMED)):
140 publikacji indeksowanych pismach
1. Rouleau JL, Roecker EB, Tendera M, Mohacsi P, Krum H, Katus HA, Fowler MB, Coats AJ, Castaigne A, Scherhag A, Holcslaw TL, Packer M; Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study. Influence of pretreatment systolic blood pressure on the effect of carvedilol in patients with severe chronic heart failure: the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) study. J Am Coll Cardiol. 2004 Apr 21;43(8):1423-9.
2. Tendera M, Kozakiewicz K, Bartnik M, Malecka-Tendera E; Prevalence of main risk factors for ischemic heart disease in a cohort of 41,972 participants from Southern Poland Epidemiological Survey; Wiad Lek. 2001;54(5-6):292-304.
3. Packer M, Coats AJ, Fowler MB, Katus HA, Krum H, Mohacsi P, Rouleau JL, Tendera M, Castaigne A, Roecker EB, Schultz MK, DeMets DL; Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study; Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure; N Engl J Med. 2001 May 31;344(22):1651-8.
4. Kiesz RS, Buszman P, Martin JL, Deutsch E, Rozek MM, Gaszewska E, Rewicki M, Seweryniak P, Kosmider M, Tendera M; Local delivery of enoxaparin to decrease restenosis after stenting: results of initial multicenter trial: Polish-American Local Lovenox NIR Assessment study (The POLONIA study). Circulation. 2001 Jan 2;103(1):26-31.
5. Tendera M, Polonski L, Kozielska E; Left ventricular end-diastolic pressure-volume relationships in hypertrophic cardiomyopathy. Changes induced by verapamil. Chest. 1983 Jul;84(1):54-7.


Główne zainteresowania naukowe: niewydolność serca, kardiologia interwencyjna, chroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia przerostowa

Komitety organizacyjne badań klinicznych: COPERNICUS, ASSENT-2, ASSENT-3, CAPTORS II, POLONIA, PEP-CHF, SPICE