PL | EN

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Już od 1949 roku środowisko kardiologiczne podejmowało starania mające na celu sformalizowanie działalności. Ich efektem było powołanie do życia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w 1954 roku. Słuszność powstania Towarzystwa została bardzo szybko potwierdzona poprzez tworzenie kolejnych oddziałów zrzeszających coraz liczniejsze grono lekarzy. Obecnie PTK liczy 5500 członków. Prowadzi działania badawcze, edukuje i popularyzuje wiedzę w zakresie kardiologii. Wszystko to czyni, kierując się hasłem: Naszą misją jest profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie w innowacyjne rozwiązania umożliwiające rozwój i edukację zarówno środowiska medycznego, jak i społeczeństwa.

O PTK
Prezes

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Robert Gil

Klinika Kardiologii
Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

WŁADZE PTK

Przejdź

KOMISJE PTK

Przejdź

SEKCJE i ASOCJACJE PTK

Przejdź

ODDZIAŁY PTK

Przejdź

CZŁONKOSTWO

dodatkowe

Przejdź

KONTAKT DO BIURA PTK

dodatkowe

Przejdź

DOKUMENTY PTK

dodatkowe

Przejdź

HISTORIA PTK

dodatkowe

Przejdź