Wytyczne

Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępnych danych dotyczących danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom wybrać najlepsze możliwe strategie terapeutyczne u typowych chorych cierpiących na określoną chorobę, uwzględniając nie tylko wynik leczenia, lecz także potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem poszczególnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Uaktualniony list Komisji Wytycznych – wytyczne 2023

 

Data publikacji Wytyczne Problem
2023 Wytyczne ESC 2023 dotyczące postępowania w zapaleniu wsierdzia infekcyjne zapalenie wsierdzia, zapalenie wsierdzia
2023 Uaktualnienie wytycznych ESC z 2021 roku dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca — rok 2023 niewydolność serca
2023 Wytyczne ESC 2023 dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych OZW
2023 Wytyczne ESC 2023 dotyczące leczenia chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą cukrzyca
2023 Wytyczne ESC 2023 dotyczące postępowania w kardiomiopatiach kardiomiopatie
2022 Wytyczne ESC 2022 dotyczące oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowania u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym operacje niekardiochirurgiczne, ryzyko sercowo-naczyniowe
2022 Wytyczne ESC 2022 dotyczące kardioonkologii onkologia, kardioonkologia
2022 Wytyczne ESC 2022 dotyczące postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca oraz zapobiegania nagłej śmierci sercowej nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu
2022 Wytyczne ESC/ERS 2022 dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego nadciśnienie płucne
2021 Wytyczne ESC/EACTS 2021 dotyczące leczenia wad zastawkowych serca zastawkowe wady serca
2021 Wytyczne ESC 2021 dotyczące prewencji chorób układu secowo-naczyniowego w praktyce klinicznej prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
2021 Wytyczne ESC 2021 dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej serca stymulacja serca, resynchronizacja serca
2021 Wytyczne ESC 2021 dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca niewydolność serca
2021 Praktyczny przewodnik EHRA 2021 dotyczący stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków migotanie przedsionków, leczenie przeciwkrzepliwe
2020 Wytyczne ESC dotyczące kardiologii sportowej i ćwiczeń fizycznych u osób z chorobami układu krążenia kardiologia sportowa
2020 Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST NSTEMI
2020 Wytyczne ESC 2020 dotyczące leczenia osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca wrodzone wady serca
2020 Wytyczne ESC 2020 dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków opracowane we współpracy z European Association of Cardio‑Thoracic Surgery (EACTS) migotanie przedsionków
2019 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrej zatorowości płucnej przygotowane we współpracy z European Respiratory Society zatorowość płucna
2019 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z częstoskurczem nadkomorowym częstoskurcz nadkomorowy
2019 Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy i stanu przedcukrzycowego współistniejących z chorobami sercowo‑naczyniowymi opracowane we współpracy z EASD cukrzyca
2019 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych choroba wieńcowa
2019 Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe dyslipidemie, zaburzenia lipidowe
2018 Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym nadciśnienie tętnicze
2018 Wytyczne ESC EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego rewaskularyzacja
2018 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia omdleń omdlenia
2018 Czwarta uniwersalna definicja zawału serca zawał serca
2018 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży choroby sercowo-naczyniowe u kobiet w ciąży
2017 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST STEMI
2017 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące leczenia zastawkowych wad serca zastawkowe wady serca
2017 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych przygotowane we współpracy z ESVS choroby tętnic obwodowych
2017 Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej w 2017 roku, przygotowane we współpracy z EACTS choroba wieńcowa
2016 Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych zaburzenia lipidowe
2016 Stanowisko ESC dotyczące toksycznego wpływu leczenia onkologicznego na układ sercowo-naczyniowy w 2016 roku, opracowane pod auspicjami Komisji ESC do spraw Wytycznych Postępowania onkologia
2016 Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
2015 Wytyczne ESC dotyczące postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu oraz zapobiegania nagłym zgonom sercowym nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu
2015 Wytyczne ESC/ERS dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego nadciśnienie płucne
2015 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób osierdzia choroby osierdzia
2015 Wytyczne ESC dotyczące leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia infekcyjne zapalenie wsierdzia
2014 Wytyczne ESC dotyczące operacji niekardiochirurgicznych operacje niekardiochirurgiczne
2014 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób aorty choroby aorty
2014 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i postępowania w kardiomiopatii przerostowej kardiomiopatia przerostowa
2013 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej stabilna choroba wieńcowa
2012 Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej zapobieganie chorobom serca i naczyń
2010 Uaktualnienie wytycznych ESC dotyczących stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca niewydolność serca
2008 Rola biopsji endomiokardialnej w terapii chorób sercowo-naczyniowych niewydolność serca, biopsja