Członkostwo

Zostań Członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • przynależność do sekcji PTK,
 • subskrypcja biuletynu PTK,
 • otrzymywanie informacji o konferencjach i kongresach
 • zniżkowe opłaty wpisowe na konferencje i kongresy organizowane i/lub pod patronatem PTK,
 • przynależność do sekcji tematycznych PTK,
 • stały kontakt z pozostałymi członkami PTK,
 • możliwość nawiązania współpracy badawczej,
 • poszerzanie horyzontów naukowych,
 • bezpłatny dostęp do Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK,
 • przynależność do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

 

Aby móc zarejestrować się przez Internet konieczne będzie podanie danych dwóch osób polecających, będących Członkami PTK, które uprzednio podały swoje adresy email. Po zarejestrowaniu mogą Państwo edytować swoje dane po zalogowaniu do osobistego Profilu Członka PTK

 

Jestem Członkiem

Przejdź do bazy PTK Członkowie


Członkostwo w strukturach tematycznych – zobacz Sekcje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dołącz do jednej z nich odpowiadającej Twoim zainteresowaniom.

 

Udzielaj się w strukturach ESC

Jako członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego automatycznie stajesz się członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i czerpiesz wszystkie korzyści przysługujące z przynależności:

 • obniżone ceny na materiały edukacyjne ESC,
 • specjalna oferta subskrypcji wszystkich czasopism ESC (w tym European Heart Journal),
 • bezpłatny dostęp do narzędzi uczenia się online: www.escardio.org,
 • dostęp do  wszystkich informacji kongresowych,
 • dostęp do  wszystkich informacji na temat programów edukacyjnych,
 • wersja online kwartalnika ESC Newsletter,
 • osobista Karta Członka ESC.

 

Płatności

Od stycznia 2014 składkę członkowską można opłacać tylko na dwa sposoby:

 1. Elektronicznie, bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie.
 2. Przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A przeznaczony  do wpłat składek członkowskich:

  POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
  numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
  (tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)

UWAGA! Składki opłacone bezpośrednio na powyższe konto są rejestrowane w systemie PTKCzłonkowie na początku następnego miesiąca po miesiącu wpłaty (np. zapłata wykonana w styczniu zostanie zarejestrowana w pierwszych dniach lutego).

Wysokość składki:
21 września 2022 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjęło uchwałę dotyczącą zmian wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym od 2023 roku, o poniższej treści.

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ustala od dnia 1 stycznia 2023 roku nową wysokość składki członkowskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym w następujących wysokościach:

1) 300,00 zł dla członków PTK powyżej 35 roku życia poniżej 65 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
2) 150,00 zł dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych, powyżej 26 roku życia i poniżej 65 roku życia;
3) 225,00 zł dla członków PTK poniżej 35 roku życia i powyżej 26 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Dodatkowo wyjaśniamy, że:

 1. Wyliczenie wieku następuje na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
 2. Osobom z niewpisanym w systemie PTK Członkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 300,00 zł.
 3. Składka w nowej wysokości zostanie naliczona przez system 1 stycznia 2023 i będzie widoczna na Państwa profilach w systemie PTK Członkowie.
 4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.

CZŁONKOWIE HONOROWI PTK I LAUREACI MEDALU ZASŁUGI PTK